کیف اس تی ام STM

کیف . کوله پشتی و  کاور اس تی ام STM

کیف و کاور کرامپلر CRUMPLER

کیف اس تی ام STM  

 • مشاهده سریع
  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 28 مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 28 laptop backpack for 15.6 inch Laptop رنگ خاکستری قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتیدارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشیجیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 28 لیتر

  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 28 مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 28l back laptop backpack for 15.6 inch Laptop رنگ مشکی قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 28 لیتر

  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 28 white مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 28 laptop backpack for 15.6 inch Laptop قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 28 لیتر

  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 28 blue مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 28 laptop backpack for 15.6 inch Laptop قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 28 لیتر

  3,740,000 تومان 3,890,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,390,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 18 white مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 18 laptop Backpack For 15.6 inch Laptop قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 18 لیتر

  3,390,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,390,000 تومان 3,540,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 18 مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 18 black laptop Backpack For 15.6 inch Laptop قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 18 لیتر

  3,390,000 تومان 3,540,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,390,000 تومان 3,540,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 18 blue مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 18 laptop Backpack For 15.6 inch Laptop قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 18 لیتر

  3,390,000 تومان 3,540,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  3,390,000 تومان 3,540,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth 18 مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Myth 18 laptop Backpack For 15.6 inch Laptop رنگ خاکستری قابلیت اتصال به دسته چمدان های ترولی های مسافرتی دارای محل جداگانه برای اتصال کابل شارژر گوشی جیب مخصوص پاور بانک ضد آب آنتی شوک طبی و ضد عرق بند روی سبنه حجم داخل 18 لیتر

  3,390,000 تومان 3,540,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  2,040,000 تومان 2,190,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ اس تی ام مدل Grace مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی STM Grace Backpack For 15 Inch Laptop دو رنگ سرمه ای و بنفش موجود مناسب برای لپ تاپ های 15 اینچیدارای یک محفظه اصلی برای لپ تاپ، تبلتیک جیب زیپی بیرونی و تعدادی جیب داخلی مناسب برای کابل، هندزفری، دفترچه یادداشت و غیرهنگهدارنده گوشی موبایلدو بند قابل تنظیم کوله پشتی و دسته ای...

  2,040,000 تومان 2,190,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کیف لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth Brief مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی STM MYTH Brief black Laptop Bag for 13 inch Laptop رنگ مشکیمناسب لپ تاپ های 13 و 13.3 اینچ دارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 درجه 6 میلیمتریجنس پلی استر و ضد آب کاملمحل نگهداری لپ تاپ با ورقه های آنتی شوک پوشیده شده

  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کیف لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth Brief مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی STM MYTH Brief black Laptop Bag for 15 inch Laptop رنگ مشکیمناسب لپ تاپ های 15 و 15.6 و 16 اینچ اپلدارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 درجه 6 میلیمتریجنس پلی استر و ضد آب کاملمحل نگهداری لپ تاپ با ورقه های آنتی شوک پوشیده شده

  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کیف لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth Brief blue مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی STM MYTH Brief Laptop Bag for 13 inch Laptop رنگ سرمه ایمناسب لپ تاپ های 13 و 13.3 اینچ دارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 درجه 6 میلیمتریجنس پلی استر و ضد آب کاملمحل نگهداری لپ تاپ با ورقه های آنتی شوک پوشیده شده

  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کیف لپ تاپ برند اس تی ام مدل  Myth Brief blue مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی STM MYTH Brief Laptop Bag for 15 inch Laptop رنگ سرمه ایمناسب لپ تاپ های 15 و 15.6 و 16 اینچ اپلدارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 درجه 6 میلیمتریجنس پلی استر و ضد آب کاملمحل نگهداری لپ تاپ با ورقه های آنتی شوک پوشیده شده

  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کیف لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth Brief مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی STM MYTH Brief Laptop Bag for 15 inch Laptop رنگ خاکستریمناسب لپ تاپ های 15 و 15.6 و 16 اینچ اپلدارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 درجه 6 میلیمتریجنس پلی استر و ضد آب کاملمحل نگهداری لپ تاپ با ورقه های آنتی شوک پوشیده شده

  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کیف لپ تاپ برند اس تی ام مدل Myth Brief مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی STM MYTH Brief Laptop Bag for 13 inch Laptop رنگ خاکستریمناسب لپ تاپ های 13 و 13.3 اینچ دارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 درجه 6 میلیمتریجنس پلی استر و ضد آب کاملمحل نگهداری لپ تاپ با ورقه های آنتی شوک پوشیده شده

  1,890,000 تومان 2,090,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,790,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  CRUMPLER MINER UPSET BAG / کیف کرامپلر مدل MINER UPSET

  1,790,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,750,000 تومان 1,950,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  STM DUX SHELL SURFACE PRO 8 / قاب ضد ضربه STM مدل DUX برای سرفیس پرو 8 کاور و قاب اس تی ام مدل DUX SHELL مناسب برای تبلت مایکروسافت Surface Pro 8 stm-222-338m-01 دارای قاب پشتی شفاف دسترسی آسان و سریع به تمامی پورت های ارتباطی قابلیت اتصال سریع کیبورد محکم و انعطاف پذیر طراحی آن به گونه ای است که مانع از داغ شدن سرفیس می شود ضد ضربه و مقاوم در برابر...

  1,750,000 تومان 1,950,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,720,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Drifter 2018 blue مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Drifter 2018 laptop backpack for 15.6 inch laptop رنگ : آبی دارای شبرنگ برای امنیت در شب وجود بخشی در پشت کیف برای قرارگیری روی دسته چمدانجیب بغل برای گذاشتن بطری آبجیبهای کوچک داخل کیف برای وسایل ریزضد آب - بند و پشتی ضد عرق - طبی و راحت - حجم داخل 18...

  1,720,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,720,000 تومان موجود است
  حراج!

  کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Drifter 2018 black مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی مشکی STM Drifter 2018 laptop backpack for 15.6 inch laptop رنگ : مشکی دارای شبرنگ برای امنیت در شب وجود بخشی در پشت کیف برای قرارگیری روی دسته چمدانجیب بغل برای گذاشتن بطری آبجیبهای کوچک داخل کیف برای وسایل ریزضد آب - بند و پشتی ضد عرق - طبی و راحت - حجم...

  1,720,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  1,720,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کوله پشتی لپ تاپ برند اس تی ام مدل Drifter 2018 مناسب برای لپ تاپ 15.6 اینچی STM Drifter 2018 laptop backpack for 15.6 inch laptop رنگ : توسی دارای شبرنگ برای امنیت در شب وجود بخشی در پشت کیف برای قرارگیری روی دسته چمدانجیب بغل برای گذاشتن بطری آبجیبهای کوچک داخل کیف برای وسایل ریز ضد آب - بند و پشتی ضد عرق - طبی و راحت - حجم داخل 18 لیتر

  1,720,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,690,000 تومان 1,790,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کیف اس تی ام مدل Judge مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی STM Judge Bag For 15 Inch Laptopدارای یک محفظه شامل محل نگهداری لپ تاپ و تبلت و لوازم جانبی مانند ماوس و هارد اکسترنال و اسناد و مدارکدارای پدهای ضدضربه در پشت کیفهمراه با کیف شارژر و هارد با قابلیت جدا شدن   2 رنگ : توسی و سبز یشمییک دسته بلند برای حمل به صورت دستی و بند رو دوشی طبی...

  1,690,000 تومان 1,790,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,490,000 تومان 1,590,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کیف لپ تاپ برند کرامپلر مدلDenim Delight Black مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی این کیف مناسب برای دوستان سخت گیر و منظم است.جیب ها در جلو کاملا به صورت محصور سازماندهی شده و دارای یک جیب در جلو برای ipad mini است. بخش اصلی و جیب های کناری دارای زیپ بوده تا بتوانید هر چیزی را در آن جا دهید و در یک چشم بهم زدن هر چیزی رو پیدا کنید.

  1,490,000 تومان 1,590,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,400,000 تومان 1,500,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کاور لپ تاپ  برند اس تی ام مدل Myth blue مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی STM MYTH SLEEVE  laptop Cover for 13 inch Laptop دارای بند رو دوشی جیب مجزا برای شارژر و اقلام دیگر

  1,400,000 تومان 1,500,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,400,000 تومان 1,500,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

   کاور لپ تاپ  برند اس تی ام مدل Myth مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی STM MYTH SLEEVE laptop Cover for 13 inch Laptop رنگ خاکستری دارای بند رو دوشی و دستگیره جیب مجزا برای شارژر و اقلام دیگر ضد آب

  1,400,000 تومان 1,500,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
 • مشاهده سریع
  1,400,000 تومان 1,500,000 تومان آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)
  حراج!

  کاور لپ تاپ  برند اس تی ام مدل Myth مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی STM MYTH SLEEVE laptop Cover for 15 inch Laptop رنگ خاکستریمناسب لپ تاپ های 15 و 15.6 و 16 اینچ اپلابعاد 27 x 38.5 x 2 سانتی متردارای یک جیب بر روی کاور جهت گذاشتن اکسسوریدارای بند رودوشیمحافظ 360 زیپ درجه 6 میلیمتریضد آب

  1,400,000 تومان 1,500,000 تومان
  آماده تحویل و امکان بازدید قبل از خرید در فروشگاه مرکزی (مجتمع کامپیوتر پایتخت-طبقه 3-واحد 313-تلفن 88782101)

کلیک کنید👈 2-88782101